Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
DVR 16 kênh
Đầu ghi hình 16 kênh 4M AST16W265

Đầu ghi hình 16 kênh 4M AST16W265

- Chuẩn nén H.265. ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera AHD/CVI/TVI/Analog/IP
- Tốc độ ghi hình 60fps@4MP.
- Hỗ trợ 2 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 cổng eSATA.

Đầu ghi hình 16 kênh 4K APM16R265 RAID

Đầu ghi hình 16 kênh 4K APM16R265 RAID

- Chuẩn nén H.265. ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera AHD/CVI/TVI/Analog/IP.
- Hỗ trợ RAID 0/1/3/5/10
- Hỗ trợ 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng.

Đầu ghi hình 16 kênh 4K APM16R265

Đầu ghi hình 16 kênh 4K APM16R265

- Chuẩn nén H.265. ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera AHD/CVI/TVI/Analog/IP.
- Tốc độ ghi hình 240fps@8MP.
- Hỗ trợ 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng.

Đầu ghi hình 16 kênh 4K XPM16R265 RAID

Đầu ghi hình 16 kênh 4K XPM16R265 RAID

- Chuẩn nén H.265, ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera EX-SDI/AHD/CVI/TVI/Analog/IP
- Hỗ trợ RAID 0/1/3/5/10
- Hỗ trợ 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng.

Đầu ghi hình 16 kênh 4K XPM16R265

Đầu ghi hình 16 kênh 4K XPM16R265

- Chuẩn nén H.265, ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera EX-SDI/AHD/CVI/TVI/Analog/IP
- Tốc độ ghi hình 240fps@8MP.
- Hỗ trợ 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng.

Đầu ghi hình 16 kênh 4M XST16W265

Đầu ghi hình 16 kênh 4M XST16W265

- Chuẩn nén H.265. ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera EX-SDI/AHD/CVI/TVI/Analog/IP
- Tốc độ ghi hình 60fps@4MP.
- Hỗ trợ 2 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA.