Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Điều khiển tắt mở không dây
Tay điều khiển từ xa không dây MCT-201

Tay điều khiển từ xa không dây MCT-201

MCT-201 là một tay điều khiển không dây được thiết kế như vật trang sức nhỏ cho các ứng dụng khẩn cấp và kiểm soát trong các hệ thống không dây. Phạm vi truyền dẫn tín hiệu tốt

Tay điều khiển từ xa không dây MCT-201WP

Tay điều khiển từ xa không dây MCT-201WP

MCT- 201WP là một tay điều khiển không dây được thiết kế như vật trang sức nhỏ cho các ứng dụng khẩn cấp và kiểm soát trong các hệ thống không dây. Hoàn toàn chịu nước phù hợp cho hoạt động trong môi trường ẩm ướt

Tay điều khiển từ xa không dây MCT-237

Tay điều khiển từ xa không dây MCT-237

MCT-237 là tay điều khiển từ xa không dây được thiết kế để trang bị cho các trung tâm hệ thống bảo mật không dây, và cho tín hiệu khẩn cấp, kiểm soát truy cập, các ứng dụng điều khiển từ xa.

Tay điều khiển từ xa không dây MCT-234

Tay điều khiển từ xa không dây MCT-234

MCT-234 là tay điều khiển từ xa không dây được thiết kế để trang bị cho các trung tâm hệ thống bảo mật không dây, và cho tín hiệu khẩn cấp, kiểm soát truy cập, các ứng dụng điều khiển từ xa.