Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Đầu báo phát hiện đột nhập
Đầu báo hồng ngoại tích hợp Camera không dây NEXT CAM PG2

Đầu báo hồng ngoại tích hợp Camera không dây NEXT CAM PG2

NEXT CAM PG2 đàu báo hồng ngoại tích hợp camera không dây. Tương thích với trung tâm PowerMaster. Tự động chụp ảnh, lưu lại và truyền dữ liệu đến trung tâm khi có báo động bằng đầu báo PIR. Truyền dữ liệu với hình ảnh và âm thanh đến trung tâm bằng GPRS

Đầu báo hồng ngoại không dây ngoài trời TOWER 20-AM MCW

Đầu báo hồng ngoại không dây ngoài trời TOWER 20-AM MCW

TOWER 20-AM MCW là thiết bị phát hiện xâm nhập không dây ngoài trời được thiết kế để phát hiện các mối đe dọa an ninh và sự xâm nhập. Với thiết kế mạnh mẽ, mở rộng phạm vi và vùng phủ sóng, đây là thiết bị lý tưởng cho khu dân cư và thương mại

Đầu báo hồng ngoại không dây PIR MCW

Đầu báo hồng ngoại không dây PIR MCW

PIR MCW là thiết bị phát hiện xâm nhập không dây được thiết kế để phát hiện các mối đe dọa an ninh và sự xâm nhập. Với thiết kế mạnh mẽ nhưng thanh lịch, mở rộng phạm vi và vùng phủ sóng, đây là thiết bị lý tưởng cho khu dân cư và thương mại

Đầu báo hồng ngoại không dây NEXT PG2

Đầu báo hồng ngoại không dây NEXT PG2

NEXT PG2 là thiết bị phát hiện xâm nhập không dây được thiết kế để phát hiện các mối đe dọa an ninh và sự xâm nhập. Với thiết kế mạnh mẽ nhưng thanh lịch, mở rộng phạm vi và vùng phủ sóng, đây là thiết bị lý tưởng cho khu dân cư và thương mại

Đàu báo hồng ngoại không dây CLIP PG2

Đàu báo hồng ngoại không dây CLIP PG2

CLIP PG2 là thiết bị phát hiện xâm nhập không dây được thiết kế để phát hiện các mối đe dọa an ninh và sự xâm nhập. Với thiết kế mạnh mẽ nhưng thanh lịch, mở rộng phạm vi và vùng phủ sóng, đây là thiết bị lý tưởng cho khu dân cư và thương mại

Đầu báo hồng ngoại không dây Tower-40MCW

Đầu báo hồng ngoại không dây Tower-40MCW

TOWER-40 MCW là thiết bị phát hiện xâm nhập không dây được thiết kế để phát hiện các mối đe dọa an ninh và sự xâm nhập. Với thiết kế mạnh mẽ nhưng thanh lịch, mở rộng phạm vi và vùng phủ sóng, đây là thiết bị lý tưởng cho cả khu dân cư lớn và thương mại

...