Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Máy khoan chứng từ
Máy đóng chứng từ dây sợi DS/China

Máy đóng chứng từ dây sợi DS/China

Máy khoan chứng từ luồn dây tự động
Sử dụng dây sợi đóng chứng từ
Khoan chứng từ có độ dầy 8 -10cm
Tự động ngắt điện khi khoan xong
Máy có gắn dao cắt giấy

Máy khoan chứng từ sử dụng ống nhựa HJ-200A

Máy khoan chứng từ sử dụng ống nhựa HJ-200A

HJ-200A máy khoan lỗ và tự động đóng sổ sách chứng từ. Máy được sử dụng trong ngân hàng, công ty khoán, và nhiều cơ quan khác sử dụng quản lý tài liệu, hoạt động khéo léo, thiết kế độc đáo và độ tin cậy cao một chiếc máy lý tưởng cho văn phòng hiện đại.

Máy khoan chứng từ sử dụng ống nhựa HJ-50A

Máy khoan chứng từ sử dụng ống nhựa HJ-50A

HJ-50A máy khoan lỗ và tự động đóng sổ sách chứng từ. Máy được sử dụng trong ngân hàng, công ty khoán, và nhiều cơ quan khác sử dụng quản lý tài liệu, hoạt động khéo léo, thiết kế độc đáo và độ tin cậy cao một chiếc máy lý tưởng cho văn phòng hiện đại.

Máy khoan chứng từ sử dụng ống nhựa HJ-50B

Máy khoan chứng từ sử dụng ống nhựa HJ-50B

HJ-50B máy khoan lỗ và tự động đóng sổ sách chứng từ. Máy được sử dụng trong ngân hàng, công ty khoán, và nhiều cơ quan khác sử dụng quản lý tài liệu, hoạt động khéo léo, thiết kế độc đáo và độ tin cậy cao một chiếc máy lý tưởng cho văn phòng hiện đại.

Máy khoan chứng từ sử dụng ống nhựa HJ-50C

Máy khoan chứng từ sử dụng ống nhựa HJ-50C

HJ-50C máy khoan bán tự động tiết kiệm. Máy được sử dụng trong ngân hàng, công ty khoán, và nhiều cơ quan khác sử dụng quản lý tài liệu, hoạt động khéo léo, thiết kế độc đáo và độ tin cậy cao một chiếc máy lý tưởng cho văn phòng hiện đại.