Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Cáp HDMI-VGA
Cáp HDMI 1.5 mét

Cáp HDMI 1.5 mét

- Cáp có chiều dài 1.5 mét
- Cáp đạt độ phân giải FULL HD.
- Cáp chống nhiễu cực tốt, mềm dẻo dễ lắp đặt
- Cáp HDMI cho phép truyền tín hiệu HDMI 1080p,1080i,720p và âm thanh số từ đầu ghi đến màn hình TV Full HD

Cáp HDMI 3 mét

Cáp HDMI 3 mét

- Cáp có chiều dài 3 mét
- Cáp đạt độ phân giải FULL HD.
- Cáp chống nhiễu cực tốt, mềm dẻo dễ lắp đặt
- Cáp HDMI cho phép truyền tín hiệu HDMI 1080p,1080i,720p và âm thanh số từ đầu ghi đến màn hình TV Full HD

Cáp HDMI 5 mét

Cáp HDMI 5 mét

- Cáp có chiều dài 5 mét
- Cáp đạt độ phân giải FULL HD.
- Cáp chống nhiễu cực tốt, mềm dẻo dễ lắp đặt
- Cáp HDMI cho phép truyền tín hiệu HDMI 1080p,1080i,720p và âm thanh số từ đầu ghi đến màn hình TV Full HD

Cáp HDMI 10 mét

Cáp HDMI 10 mét

- Cáp có chiều dài 10 mét
- Cáp đạt độ phân giải FULL HD.
- Cáp chống nhiễu cực tốt, mềm dẻo dễ lắp đặt
- Cáp HDMI cho phép truyền tín hiệu HDMI 1080p,1080i,720p và âm thanh số từ đầu ghi đến màn hình TV Full HD

Cáp VGA 3 mét

Cáp VGA 3 mét

- Cáp có chiều dài 3 mét
- Cáp chống nhiễu cực tốt, mềm dẻo dễ lắp đặt
- Cáp cho phép truyền tín hiệu VGA từ đầu ghi đến màn hình TV

Cáp VGA 5 mét

Cáp VGA 5 mét

- Cáp có chiều dài 5 mét
- Cáp chống nhiễu cực tốt, mềm dẻo dễ lắp đặt
- Cáp cho phép truyền tín hiệu VGA từ đầu ghi đến màn hình TV

...