Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Tay đàm thoại nội bộ
Tay bộ đàm HYUNDAI HDP-3000

Tay bộ đàm HYUNDAI HDP-3000

- Chức năng mở cửa từ xa.
- Nguồn điện nhận được từ màn hình.
- Mở rộng lên 1 tay với model HA/HAC-200.
- Nhận cuộc gọi từ cửa và các phòng khác nhau.
- Hai tín hiệu chuông khác nhau.

Tay bộ đàm HYUNDAI HDP-2000

Tay bộ đàm HYUNDAI HDP-2000

- Chức năng mở cửa từ xa.
- Nguồn điện nhận được từ màn hình.
- Mở rộng lên 1 tay với model HA/HAC-200.
- Nhận cuộc gọi từ cửa và các phòng khác nhau.
- Hai tín hiệu chuông khác nhau.