Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Camera màu chuông cửa
Màn hình chuông cửa HYUNDAI HCC/HCB-703

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HCC/HCB-703

- Độ phân giải cao 1 / 3 "Color CCD Camera.
- Chất liệu vỏ kim loại chống phá hoại .
- Chiếu sáng tối thiểu: 1Lux / 0,1 Lux (HDN-200).
- 4 Dây điện trong phân cực.
- Chức năng Ngày & Đêm.
- Góc điều chỉnh: lên , xuống , trái , phải.

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HCC/HCB-702

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HCC/HCB-702

- Độ phân giải cao 1 / 3 "Color CCD Camera.
- Chất liệu vỏ kim loại chống phá hoại .
- Chiếu sáng tối thiểu: 1Lux / 0,1 Lux (HDN-200).
- 4 Dây điện trong phân cực.
- Chức năng Ngày & Đêm.
- Góc điều chỉnh: lên , xuống , trái , phải.

Camera chuông cửa HYUNDAI HCC/HCB-701

Camera chuông cửa HYUNDAI HCC/HCB-701

- Độ phân giải cao 1 / 3 "Color CCD Camera.
- Chất liệu vỏ kim loại chống phá hoại .
- Chiếu sáng tối thiểu: 1Lux / 0,1 Lux (HDN-200).
- 4 Dây điện trong phân cực.
- Chức năng Ngày & Đêm.
- Góc điều chỉnh: lên , xuống , trái , phải.

Camera chuông cửa HYUNDAI HCC/HCB-600

Camera chuông cửa HYUNDAI HCC/HCB-600

- Độ phân giải cao 1 / 3 "Color CCD Camera.
- Chất liệu vỏ kim loại chống phá hoại .
- Chiếu sáng tối thiểu: 1Lux / 0,1 Lux (HDN-200).
- 4 Dây điện trong phân cực.
- Chức năng Ngày & Đêm.
- Tuỳ chọn theo nhu cầu sử dụng ( từ 2/4/6/8/24) phím ấn

Camera chuông cửa HYUNDAI HCC/HCB-500

Camera chuông cửa HYUNDAI HCC/HCB-500

- Độ phân giải cao 1 / 3 "Color CCD Camera.
- Chất liệu vỏ kim loại chống phá hoại .
- Chiếu sáng tối thiểu: 1Lux / 0,1 Lux (HDN-200).
- 4 Dây điện trong phân cực.
- Chức năng Ngày & Đêm.
- Góc điều chỉnh: lên , xuống , trái , phải.

Camera chuông cửa HYUNDAI HCC-200

Camera chuông cửa HYUNDAI HCC-200

- Độ phân giải cao 1 / 3 "Color CCD Camera.
- Chất liệu nhựa.
- Chiếu sáng tối thiểu: 1Lux / 0,1 Lux (HDN-200).
- 4 Dây điện trong phân cực.
- Chức năng Ngày & Đêm.
- Góc điều chỉnh: lên , xuống , trái , phải.

...