Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Máy hủy tài liệu AURORA / USA
Máy hủy tài liệu AS800CD

Máy hủy tài liệu AS800CD

Aurora AS800CD là một máy hủy giấy cỡ nhỏ, 2 cửa hủy, máy có thể hủy kiểu Vụn 8 tờ giấy khổ A4, Card, CD, Gim.


Máy hủy tài liệu AS1540CD

Máy hủy tài liệu AS1540CD

Aurora AS2230CD là một máy hủy giấy cỡ lớn, máy có thể hủy kiểu Siêu Vụn 15 tờ giấy khổ A4, Card, CD, Gim. Máy được tích hợp nhiều công nghệ ưu việt độc quyền của Aurora / USA

Máy hủy tài liệu AS1500CD

Máy hủy tài liệu AS1500CD

Aurora AS1500CD là một máy hủy giấy cỡ trung, máy có thể hủy kiểu Vụn 15 tờ giấy khổ A4, Card, CD, Gim. Máy được tích hợp nhiều công nghệ ưu việt độc quyền của Aurora / USA

Máy hủy tài liệu AS610C / AS610CTG

Máy hủy tài liệu AS610C / AS610CTG

Aurora AS610C / AS610CTG ( Màu Trắng hoặc Đen ) là một máy hủy giấy cỡ nhỏ, máy có thể hủy kiểu Vụn 6 tờ giấy khổ A4, Card, CD, Gim.

Máy hủy tài liệu AS2230CD

Máy hủy tài liệu AS2230CD

Aurora AS2230CD là một máy hủy giấy cỡ lớn, máy có thể hủy kiểu Vụn 22 tờ giấy khổ A4, Card, CD, Gim. Máy được tích hợp nhiều công nghệ ưu việt độc quyền của Aurora / USA

Máy hủy tài liệu AS1219CE

Máy hủy tài liệu AS1219CE

Aurora AS1219CE là một máy hủy giấy cỡ nhỏ, máy có thể hủy kiểu Vụn 12 tờ giấy khổ A4, Card, CD, Gim. Máy được tích hợp nhiều công nghệ ưu việt độc quyền của Aurora / USA

...