Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Phần mềm quản lý
 Phần mềm quản lý Camera IP Planet CV3P 4/8/16/36/64

Phần mềm quản lý Camera IP Planet CV3P 4/8/16/36/64

- Hỗ trợ quan sát 4/ 8/ 16 /36 / 64 Camera IP đồng thời.
- Hỗ trợ xem lại đồng thời 9 Camera.
- Hỗ trợ quan sát trên 5 màn hình quan sát.
- Tích hợp bản đồ E-Map với Google Map
- Quan sát thời gian thực và xem lại hình ảnh với tốc độ 25/30 Fps