Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
NVR đầu ghi hình IP
Đầu ghi hình 4 camera IP Planet NVR-420

Đầu ghi hình 4 camera IP Planet NVR-420

- Ghi hình 4 camera IP Megapixel.
- Hỗ trợ chuẩn nén M-JPEG / MPEG-4 / H.264
- Ghi hình theo chỉ dẫn hoặc bảng biểu cho đồng thời 4 IP Camera
- Độ phân giải hình ảnh Full HD (1920*1080)
- Tính năng phục hồi Video cho việc ghi hình trong 7 ngày / 24h

Đầu ghi hình 32 camera IP Planet NVR-3250

Đầu ghi hình 32 camera IP Planet NVR-3250

- Ghi hình 32 camera IP Megapixel.
- Hỗ trợ chuẩn nén M-JPEG / MPEG-4 / H.264
- Ghi hình theo chỉ dẫn hoặc bảng biểu cho đồng thời 32 IP Camera
- Độ phân giải hình ảnh 5 MP/ HD/ Mega-Pixel.
- Tính năng phục hồi Video cho việc ghi hình trong 7/ 24h

 Đầu ghi hình 32 Camera IP Planet NVR-3210

Đầu ghi hình 32 Camera IP Planet NVR-3210

- Ghi hình 32 camera IP Megapixel.
- Hỗ trợ chuẩn nén M-JPEG / MPEG-4 / H.264
- Ghi hình theo chỉ dẫn hoặc bảng biểu cho đồng thời 32 IP Camera
- Độ phân giải hình ảnh 5 MP/ HD/ Mega-Pixel.
- Tính năng phục hồi Video cho việc ghi hình trong 7/ 24h

 Đầu ghi hình 16 Camera IP Planet NVR-1610

Đầu ghi hình 16 Camera IP Planet NVR-1610

- Ghi hình 16 camera IP Megapixel.
- Hỗ trợ chuẩn nén M-JPEG / MPEG-4 / H.264
- Ghi hình theo chỉ dẫn hoặc bảng biểu cho đồng thời 16 IP Camera
- Độ phân giải hình ảnh 5 MP/ HD/ Mega-Pixel.
- Tính năng phục hồi Video cho việc ghi hình trong 7/24

 Đầu ghi hình 8 Camera IP Planet NVR-810

Đầu ghi hình 8 Camera IP Planet NVR-810

- Ghi hình 8 camera IP Megapixel.
- Hỗ trợ chuẩn nén M-JPEG / MPEG-4 / H.264
- Ghi hình theo chỉ dẫn hoặc bảng biểu cho đồng thời 8 IP Camera
- Độ phân giải hình ảnh 5 MP / HD / Mega-Pixel
- Tính năng phục hồi Video cho việc ghi hình trong 7 ngày / 24

 Đầu ghi hình 4 Camera IP Planet NVR-401

Đầu ghi hình 4 Camera IP Planet NVR-401

- Ghi hình 4 camera IP Megapixel.
- Hỗ trợ chuẩn nén M-JPEG / MPEG-4 / H.264
- Ghi hình theo chỉ dẫn hoặc bảng biểu cho đồng thời 4 IP Camera
- Độ phân giải hình ảnh HD (1920*1080)
- Tính năng phục hồi Video cho việc ghi hình trong 7 ngày / 24h