Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Bộ nhận tín hiệu không dây
Bộ nhận tín hiệu không dây 1 kênh MCR-304

Bộ nhận tín hiệu không dây 1 kênh MCR-304

MCR-304 là một máy nhận và chuyển đổi tần số từ có dây tiêu chuẩn vào một hệ thống không dây hoàn toàn. Nó cho một chi phí hiệu quả để kết nối tất cả những thiết bị với hệ thống không dây VISONIC.

Bộ nhận tín hiệu không dây 8 kênh MCR-308

Bộ nhận tín hiệu không dây 8 kênh MCR-308

MCR-308 là một máy nhận và chuyển đổi tần số từ có dây tiêu chuẩn vào một hệ thống không dây hoàn toàn. Nó cho một chi phí hiệu quả để kết nối tất cả những thiết bị với hệ thống không dây VISONIC.