Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Trung tâm báo cháy
Trung tâm báo cháy Nohmi 20 kênh FAP129N-20L

Trung tâm báo cháy Nohmi 20 kênh FAP129N-20L

- Loại 20 kênh, kiểu thông thường
- Có chức năng thẩm định cháy
- Lối ra tín hiệu có thể lập trình được
- Nguồn ắc quy (ắc quy Ni-Cd: 24V DC)
- Dễ bảo dưỡng
- Tự động kiểm tra tại trung tâm

Trung tâm báo cháy Nohmi 10 kênh FAP129N-10L

Trung tâm báo cháy Nohmi 10 kênh FAP129N-10L

- Loại 10 kênh, kiểu thông thường
- Có chức năng thẩm định cháy
- Lối ra tín hiệu có thể lập trình được
- Nguồn ắc quy (ắc quy Ni-Cd: 24V DC)
- Dễ bảo dưỡng
- Tự động kiểm tra tại trung tâm

Trung tâm báo cháy Nohmi 5 kênh FAP232N-5L

Trung tâm báo cháy Nohmi 5 kênh FAP232N-5L

- Loại 5 kênh, kiểu thông thường
- Kiểu thẩm định cháy(Thời gian: 60s)
- Nhiều chức năng kiểm tra: kiểm tra đèn báo tại tủ, kiểm tra đứt dây, kiểm tra nguồn ắc quy và kiểm tra thời gian thẩm định cháy.
- Nguồn ắc quy (ắc quy Ni-Cd: 24V DC

Trung tâm báo cháy Nohmi 1 kênh FAP230N-1L

Trung tâm báo cháy Nohmi 1 kênh FAP230N-1L

- Loại 1 kênh, kiểu thông thường
- Có chức năng trễ khi báo cháy
- Có các chức năng thử khác nhau: chỉ thị cháy, thử đường dây, thử nguồn phụ và thời gian trễ.
- Các đèn chỉ thị có độ bền cao
- Có ắc-quy dự phòng loại Ni-Cd 24VDC
- Dễ dàng bảo trì