Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Màn hình màu chuông cửa
Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-200

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-200

- Màn hình màu LCD 4” TFT.
- Kết nối với khóa cửa.
- Kết nối với camera bằng cáp 2 đôi.
- Kết nối được với bộ nhớ hình ảnh (tùy chọn).
- Kết nối được với 1 camera chuông cửa, 4 màn hình.

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-201

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-201

- Màn hình màu LCD 4” TFT.
- Kết nối với khóa cửa.
- Kết nối với camera bằng cáp 2 đôi.
- Kết nối được với bộ nhớ hình ảnh (tùy chọn).
- Kết nối được với 1 camera chuông cửa, 4 màn hình.

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-300

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-300

- Màn hình màu LCD 4” TFT.
- Kết nối với khóa cửa.
- Kết nối với camera bằng cáp 2 đôi.
- Kết nối được với bộ nhớ hình ảnh (tùy chọn).
- Kết nối được với 2 camera chuông cửa, 4 màn hình.

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-307N(M)

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-307N(M)

- Màn hình màu LCD 7" TFT
- 4 dây, gắn tường
- Chế độ rảnh tay
- Chức năng gọi nội bộ giữa các màn hình
- Kết nối được với các loại cảm biến báo động, công tắc từ, dò ga.
- Chức năng kiểm soát cửa ra vào

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-350

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-350

- Màn hình màu LCD 3.5" TFT
- 4 dây, gắn tường
- Chế độ rảnh tay
- Chức năng gọi nội bộ giữa các màn hình
- Chức năng kiểm soát cửa ra vào
- Kết nối được với 2 camera chuông cửa, 4 màn hình.

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-E70

Màn hình chuông cửa HYUNDAI HAC-E70

- Màn hình màu LCD 7" TFT
- 4 dây, gắn tường
- Chế độ rảnh tay
- Chức năng gọi nội bộ giữa các màn hình
- Chức năng kiểm soát cửa ra vào